Aanbod

aanbod title

 

Onderwijs arrangementen

Wij werken wekelijks met leerlingen met een specifieke hulpvraag op de basisschool; ambulante begeleiding. Deze begeleiding sluit naadloos aan op de gezamenlijke vraag van de leerling/ouder én de leerkracht. We gaan uit van mogelijkheden van zowel de leerling als van de leerkracht. Deze mogelijkheden zien wij als een kracht en deze kracht benutten we om te zoeken naar de beste oplossing.
De diverse onderwijsarrangementen kunnen wij u in trajecten en in dagdelen aanbieden. Hierbij kunt u denken aan:

Faalangstreductietraining
Sociale vaardigheidstraining

Workshops

Onze workshops zijn altijd op maat gemaakt, in overleg met u. De workshops zijn zeer praktijkgericht en praktisch opgebouwd; samen aan de slag, zodat u de volgende dag deze nieuwe kennis en expertise kunt inzetten in uw klas of schoolorganisatie. Enkele voorbeelden zijn:
Communicatieve redzame leerlingen
Communicatie van leerkrachtgedrag vanuit de Roos van Leary
Oplossingsgericht begeleiden ; goed gedrag kun je leren!
Lastige gesprekken met ouders of gesprekken met lastige ouders
Help! Een woud van stoornissen in mijn klas!
Ass in de klas

Trainingen

De inhoud van de trainingen worden altijd in overleg met u ingevuld, waarbij ook hierbij de praktische vertaalslag naar de werkvloer van ùw schoolorganisatie voorop staat. Enkele voorbeelden zijn:
Programma Fonemisch bewustzijn
Oplossingsgericht begeleiden
Oplossingsgericht werken
Woordenschatontwikkeling in de basisschool
Leren leren
Inrichten van een taal- leesplein
Bevorderen van de mobiliteit van de leerkracht

Begeleidingstrajecten

Begeleidingstrajecten voor leerkracht, intern begeleider of directeur, kunnen gekoppeld worden met een training voor het team. Hierbij kunt u denken aan:
Coaching op de competenties van leerkrachten
Verbetertrajecten taal, lezen en rekenen
Optimaliseren van de zorg binnen school
Diagnostisch onderzoek taal,lezen,communicatieve vaardigheden en rekenen
Begeleiden van (zeer) zwak naar basisarrangement inspectie
Handelingsgericht werken (groepsplannen)