Missie en Visie

Missie
Elk kind heeft recht op goed en nabij onderwijs. Onderwijs dat past bij ieder kind, ook die leerling met een extra behoefte aan uitdaging of ondersteuning.

Visie
Uw vraag en onze oplossing is van (ons) twee; van u en van ons. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Wij bieden wij leerlingen een omgeving, waarin ze zonder belemmering naar hun volle vermogen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.
Hoe bereiken we dat:
Door van elkaar te leren;
Door het bestaande te versterken;
Door optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten ;
Door het passend onderwijs als een collectieve opdracht beschouwen!
Binnen een onderwijsaanbod waarin ruimte is tot groei.
Op een plek waarin alle leerlingen de moeite waard zijn. Een plek waar we écht naar elkaar luisteren en elkaar aansporen om van elkaar te leren.