Onderwijs arrangementen

Wij werken wekelijks met leerlingen met een specifieke hulpvraag op de basisschool; ambulante begeleiding. Deze begeleiding sluit naadloos aan op de gezamenlijke vraag van de leerling/ouder én de leerkracht. We gaan uit van mogelijkheden van zowel de leerling als van de leerkracht. Deze mogelijkheden zien wij als een kracht en deze kracht benutten we om te zoeken naar de beste oplossing.
De diverse onderwijsarrangementen kunnen wij u in trajecten en in dagdelen aanbieden. Hierbij kunt u denken aan:

Faalangstreductietraining
Sociale vaardigheidstraining

Spraak-/taalontwikkeling

Taak werkhouding

Begeleiding van dyslectische leerlingen