Trainingen

De inhoud van de trainingen worden altijd in overleg met u ingevuld, waarbij ook hierbij de praktische vertaalslag naar de werkvloer van ùw schoolorganisatie voorop staat. Enkele voorbeelden zijn:
Programma Fonemisch bewustzijn
Oplossingsgericht begeleiden
Oplossingsgericht werken
Woordenschatontwikkeling in de basisschool
Leren leren
Inrichten van een taal- leesplein
Bevorderen van de mobiliteit van de leerkracht