Over Ons

over ons title

 

Missie en Visie

Missie
Elk kind heeft recht op goed en nabij onderwijs. Onderwijs dat past bij ieder kind, ook die leerling met een extra behoefte aan uitdaging of ondersteuning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Visie
Uw vraag en onze oplossing is van (ons) twee; van u en van ons. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Wij bieden wij leerlingen een omgeving, waarin ze zonder belemmering naar hun volle vermogen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.
Hoe bereiken we dat:
Door van elkaar te leren;
Door het bestaande te versterken;
Door optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten ;
Door het passend onderwijs als een collectieve opdracht beschouwen!
Binnen een onderwijsaanbod waarin ruimte is tot groei.
Op een plek waarin alle leerlingen de moeite waard zijn. Een plek waar we écht naar elkaar luisteren en elkaar aansporen om van elkaar te leren.

Wie zijn wij?

Tiny van Iddekinge en Ellen van der Veen. Wij zijn twee vrouwen die al meer dan 25 jaar werkzaam zijn in het onderwijs. Wij werken met leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Onze gezamenlijk kennis en expertise zetten we graag samen met u in om tot maatwerk te komen binnen uw organisatie. Wij werken heel praktijkgericht.
Op dit moment zijn wij nog steeds werkzaam binnen het (speciaal) basisonderwijs. Dit werk stimuleert onze eigen professionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling willen we graag delen met het werkveld.

Wat doen wij?

Onderwijsarrangementen
Wij werken wekelijks met leerlingen met een specifieke hulpvraag op de basisschool; ambulante begeleiding. Deze begeleiding sluit naadloos aan op de gezamenlijke vraag van de leerling/ouder én de leerkracht. We gaan uit van mogelijkheden van zowel de leerling als van de leerkracht. Deze mogelijkheden zien wij als een kracht en deze kracht benutten we om te zoeken naar de beste oplossing.
De diverse onderwijsarrangementen kunnen wij u in trajecten en in dagdelen aanbieden. Hierbij kunt u denken aan:

Hoe werken wij?

Wij werken op een laag-drempelige en een oplossingsgerichte manier. Het kind, de leerkracht of uw team staat altijd centraal, waarbij we oplossingen zoeken die passen bij de ondersteuningsvraag . Onze eerste intake met u is altijd gratis, waarbij we de hulpvraag zo duidelijk mogelijk in beeld proberen te krijgen. Vervolgens zullen wij u een zo passend mogelijk aanbod doen. Dat bedoelen we met Passend samenwerken in het onderwijs!